Doprava

Je můj poster v pořádku na tisk?

Ideální data pro tisk je PDF dokument. Dokážeme vytisknout data z různých formátů, ale u "otevřených" formátů vzniká riziko, že vidíme u nás vidíme něco jiného (část grafiky chybí, jiné písmo,...) než vy a program nás to neupozorní. Proto dáváme přednost uzavřenému formátu PDF. Při přípravě dejte prosím důraz na následující body. Získáte tak kvalitní tisk bez kompromisů.

1. Rozlišení

Pro fotografie, vizualizace a skenovené předlohy doporučujeme rozlišení 200 - 300 dpi (obr.bodů/palec).
V různých podmínách lze pracovat s rozlišením 150dpi nebo i 100dpi, ale při pohledu zblízka je rastr znatelný. Např. formát B1 má při zpracování naší tiskárnou 7-10 x větší rozlišení než 4K monitor stejné velikosti!

Rozlišení je důležité

2. Velikost 1:1

Pokud je to možné, dodržte velikost dokumentu 1:1 nebo mírně větší (+3mm) pro ořez. Zvětšení dokumentu A4 na A0 obvykle způsobí nehezké texty, silné čáry a neostrou grafiku. Pokud není možnost dodržet data 1:1, dodržte prosím poměr stran.

Formát dokumentu

3. Slučte vrstvy s průhledostí

Pokud používáte více vrstev nad sebou s různou intenzitou průhlednosti, slučte je nejprve do jedné vrstvy a až poté exportujte do PDF. Předejdete tak možnosti, že se zobrazí části, které jste na Vašem monitoru neviděli.

Průhlednosti vrstev při tisku

4. Vektorová grafika

Pokud to Váš program umožní, vkládejte vektorovou grafiku (objekty, čárové výkresy ...) do dokumentu jako vektory. Tisk je ostřejší než při převedení do bitmapy.

Vektorová grafika
Rozlišení je důležité Velikost dokumentu posteru Vektorová grafika Průhlednosti vrstev při tisku

Napište nám

Kontaktujte nás, rádi se budeme vaším požadavkem zabývat. Vždy se snažíme najít nejefektivnější řešení.